Search

Alto & horn arias (3)

JS Bach Duet/aria: O Ewigkeit, du Donnerwort
BWV 60: O Ewigkeit, du Donnerwort
Johann Sebastian Bach
A · T · cor · 2 ob d’am · str · bc
A · T ·  cor · 2 ob d’am · str · bc
JS Bach Aria: Erfreute Zeit im neuen Bunde
BWV 83: Erfreute Zeit im neuen Bunde
Johann Sebastian Bach
A · 2 cor · 2 ob · vln · str · bc
A ·  cor · 2 ob · vln · str · bc
CPE Bach Aria: Spiega, Ammonia fortunata
Wq 216: Spiega, Ammonia fortunata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · timp · 2 cor · 2 fl · 2 ob · str · bc
SATB ·  tr · timp · 2 cor · 2 fl · 2 ob · str · bc