Alto & taille arias (2)

JS Bach
Aria: Geist und Seele wird verwirret
BWV 35: Geist und Seele wird verwirret
Johann Sebastian Bach
A · 2 ob · taille · str · org · bc
A · 
ob · taille · str · org · bc
JS Bach
Aria: Ich wünsche nur bei Gott zu leben
BWV 35: Geist und Seele wird verwirret
Johann Sebastian Bach
A · 2 ob · taille · str · org · bc
A · 
ob · taille · str · org · bc
Send feedback on this page