Vocal music for alto & tenor (421)

CPE Bach
Wq 210: Amen
Mass
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB
SATB
JS Bach
BWV 231: Sei Lob und Preis mit Ehren
Motet
Johann Sebastian Bach
SATB
SATB
Haydn
H XXVb:1: An Den Vetter
Gesang
Joseph Haydn
SAT · hpsd
SAT · 
hpsd
CPE Bach
Wq 205: Der 2. Psalm
Motet
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · bc
SATB · 
bc
CPE Bach
Wq 208/2: Der Kampf der Tugend
Motet
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · bc
SATB · 
bc
CPE Bach
Wq 208/3: Bitten
Motet
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · bc
SATB · 
bc
JS Bach
BWV 227: Jesu, meine Freude
Motet
Johann Sebastian Bach
SSATB
SSATB
Buxtehude
BuxWV 7: Aperite mihi portas justitiae
Cantata
Dietrich Buxtehude
ATB · 2 vln · bc
ATB · 
vln · bc
Buxtehude
BuxWV 57: Jesu dulcis memoria
Ciacona
Dietrich Buxtehude
ATB · 2 vln · bc
ATB · 
vln · bc
Buxtehude
BuxWV 101: Wachet auf, ruft uns die Stimme
Cantata
Dietrich Buxtehude
ATB · 2 vln · bc
ATB · 
vln · bc
Haydn
H XXVc:1: Der Augenblick
Gesang
Joseph Haydn
SATB · hpsd
SATB · 
hpsd
Haydn
H XXVc:2: Die Harmonie in der ehe
Gesang
Joseph Haydn
SATB · hpsd
SATB · 
hpsd
Haydn
H XXVc:3: Alles Hat Seine Zeit
Gesang
Joseph Haydn
SATB · hpsd
SATB · 
hpsd
Haydn
H XXVc:4: Die Beredsamkeit
Gesang
Joseph Haydn
SATB · hpsd
SATB · 
hpsd
Haydn
H XXVc:5: Der Greis
Gesang
Joseph Haydn
SATB · hpsd
SATB · 
hpsd
Haydn
H XXVc:6: Die Warnung
Gesang
Joseph Haydn
SATB · hpsd
SATB · 
hpsd
Haydn
H XXVc:7: Wider den Ubermut
Gesang
Joseph Haydn
SATB · hpsd
SATB · 
hpsd
Haydn
H XXVc:8: Aus Dem Danklied Zu Gott
Gesang
Joseph Haydn
SATB · hpsd
SATB · 
hpsd
Haydn
H XXVc:9: Abendlied Zu Gott
Gesang
Joseph Haydn
SATB · hpsd
SATB · 
hpsd
JS Bach
BWV 230: Lobet den Herrn, alle Heiden
Motet
Johann Sebastian Bach
SATB · org
SATB · 
org
Haydn
H XXIIIa:1: Non nobis, Domine
Offertory
Joseph Haydn
SATB · org
SATB · 
org
Haydn
H XXIIIa:1: Offertorium
Offertory
Joseph Haydn
SATB · org
SATB · 
org
Haydn
H XXII:2: Missa a quattro voci alla cappella
Mass
Joseph Haydn
SATB · org
SATB · 
org
Buxtehude
BuxWV 114: Missa alla brevis
Mass
Dietrich Buxtehude
SSATB · bc
SSATB · 
bc
JS Bach
BWV 233a: Kyrie – Christe, du Lamm Gottes in F Major
Mass
Johann Sebastian Bach
SSATB · bc
SSATB · 
bc
Send feedback