JS Bach bass cantatas (211)

JS Bach
BWV 203: Amore traditore
Cantata
Johann Sebastian Bach
B · hpsd
B · 
hpsd
JS Bach
BWV 158: Der Friede sei mit dir
Cantata
Johann Sebastian Bach
SB · ob · violone · bc
SB · 
ob · violone · bc
JS Bach
BWV 82: Ich habe genug
Cantata
Johann Sebastian Bach
B · ob · str · bc
B · 
ob · str · bc
JS Bach
BWV 70a: Wachet! betet! betet! wachet!
Cantata
Johann Sebastian Bach
SATB · str · bc
SATB · 
str · bc
JS Bach
BWV 153: Schau, lieber Gott, wie meine Feind
Cantata
Johann Sebastian Bach
SATB · str · bc
SATB · 
str · bc
JS Bach
BWV 162: Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe
Cantata
Johann Sebastian Bach
SATB · str · bc
SATB · 
str · bc
JS Bach
BWV 150: Nach dir, Herr, verlanget mich
Cantata
Johann Sebastian Bach
SATB · 2 vln · bsn · bc
SATB · 
vln · bsn · bc
JS Bach
BWV 72: Alles nur nach Gottes Willen
Cantata
Johann Sebastian Bach
SATB · 2 ob · vla · bc
SATB · 
ob · vla · bc
JS Bach
BWV 138: Warum betrübst du dich, mein Herz
Cantata
Johann Sebastian Bach
SATB · 2 ob d’am · vla · bc
SATB · 
ob d’am · vla · bc
JS Bach
BWV 152: Tritt auf die Glaubensbahn
Cantata
Johann Sebastian Bach
SB · rec · ob · vla d’am · gamba · org
SB · 
rec · ob · vla d’am · gamba · org
JS Bach
BWV 212: Mer hahn en neue Oberkeet
Cantata
Johann Sebastian Bach
SB · cor · fl · str · bc
SB · 
cor · fl · str · bc
JS Bach
BWV 211: Schweigt stille, plaudert nicht
Cantata
Johann Sebastian Bach
STB · fl · str · hpsd · bc
STB · 
fl · str · hpsd · bc
JS Bach
BWV 22: Jesus nahm zu sich die Zwölfe
Cantata
Johann Sebastian Bach
SATB · ob · str · bc
SATB · 
ob · str · bc
JS Bach
BWV 32: Liebster Jesu, mein Verlange
Cantata
Johann Sebastian Bach
SATB · ob · str · bc
SATB · 
ob · str · bc
JS Bach
BWV 84: Ich bin vergnügt mit meinem Glücke
Cantata
Johann Sebastian Bach
SATB · ob · str · bc
SATB · 
ob · str · bc
JS Bach
BWV 156: Ich steh mit einem Fuß im Grabe
Cantata
Johann Sebastian Bach
SATB · ob · str · bc
SATB · 
ob · str · bc
JS Bach
BWV 166: Wo gehest du hin
Cantata
Johann Sebastian Bach
SATB · ob · str · bc
SATB · 
ob · str · bc
JS Bach
BWV 185: Barmherziges Herze der ewigen Liebe
Cantata
Johann Sebastian Bach
SATB · ob · str · bc
SATB · 
ob · str · bc
JS Bach
BWV 58: Ach Gott, wie manches Herzeleid
Cantata
Johann Sebastian Bach
SB · 2 ob · taille · str · bc
SB · 
ob · taille · str · bc
JS Bach
BWV 36: Schwingt freudig euch empor
Cantata
Johann Sebastian Bach
SATB · ob d’am · str · bc
SATB · 
ob d’am · str · bc
JS Bach
BWV 36a: Steigt freudig in die Luft
Cantata
Johann Sebastian Bach
SATB · ob d’am · str · bc
SATB · 
ob d’am · str · bc
JS Bach
BWV 49: Ich geh’ und suche mit Verlangen
Cantata
Johann Sebastian Bach
SB · ob d’am · str · vc picc · org · bc
SB · 
ob d’am · str · vc picc · org · bc
JS Bach
BWV 106: Actus Tragicus
Cantata
Johann Sebastian Bach
SATB · 2 rec · 2 gamba · bc
SATB · 
rec · 2 gamba · bc
JS Bach
BWV 155: Mein Gott, wie lang, ach lange?
Cantata
Johann Sebastian Bach
SATB · bsn · str · bc
SATB · 
bsn · str · bc
JS Bach
BWV 90: Es reißet euch ein schrecklich Ende
Cantata
Johann Sebastian Bach
SATB · tr · str · bc
SATB · 
tr · str · bc
Send feedback on this page