Search

Bass, trumpet, drum & timpani (1)

CPE Bach Chorus: Laßt uns singen: Joseph lebe!
H 822d: Serenata zur Feier des Ehrenmahls der Herrn Bürger-Capitains (1783)
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · fife · 2 tr · timp · drum · 2 ob · 2 fl · str · bc
SATB ·  fife · 2 tr · timp · drum · 2 ob · 2 fl · str · bc