Vocal music by Buxtehude (112)

Buxtehude
BuxWV 98: Singet dem Herrn
Cantata
Dietrich Buxtehude
S · vln · bc
S · 
vln · bc
Buxtehude
BuxWV 64: Jubilate Domino
Cantata
Dietrich Buxtehude
A · gamba · bc
A · 
gamba · bc
Buxtehude
BuxWV 25: Entreiszt euch, meine Sinnen
Cantata
Dietrich Buxtehude
S · 2 vln · bc
S · 
vln · bc
Buxtehude
BuxWV 28: Fallax mundus
Cantata
Dietrich Buxtehude
S · 2 vln · bc
S · 
vln · bc
Buxtehude
BuxWV 35: Herr, auf Dich traue ich
Cantata
Dietrich Buxtehude
S · 2 vln · bc
S · 
vln · bc
Buxtehude
BuxWV 38: Herr, wenn ich nur dich habe
Cantata
Dietrich Buxtehude
S · 2 vln · bc
S · 
vln · bc
Buxtehude
BuxWV 83: O dulcis Jesu
Cantata
Dietrich Buxtehude
S · 2 vln · bc
S · 
vln · bc
Buxtehude
BuxWV 105: Was mich auf dieser Welt betrübt
Cantata
Dietrich Buxtehude
S · 2 vln · bc
S · 
vln · bc
Buxtehude
BuxWV 107: Wenn ich, Herr Jesu, habe dich
Cantata
Dietrich Buxtehude
A · 2 vln · bc
A · 
vln · bc
Buxtehude
BuxWV 37: Herr, nun läszt du deinen Diener
Cantata
Dietrich Buxtehude
T · 2 vln · bc
T · 
vln · bc
Buxtehude
BuxWV 92: Quemadmodum desiderat cervus
Cantata
Dietrich Buxtehude
T · 2 vln · bc
T · 
vln · bc
Buxtehude
BuxWV 32: Gen Himmel zu dem Vater mein
Cantata
Dietrich Buxtehude
S · vln · gamba · bc
S · 
vln · gamba · bc
Buxtehude
BuxWV 2: Afferte Domino gloriam honorem
Cantata
Dietrich Buxtehude
SSB · bc
SSB · 
bc
Buxtehude
BuxWV 12: Cantate Domino
Cantata
Dietrich Buxtehude
SSB · bc
SSB · 
bc
Buxtehude
BuxWV 53: In te, Domine, speravi
Cantata
Dietrich Buxtehude
SAB · bc
SAB · 
bc
Buxtehude
BuxWV 99: Surrexit Christus hodie
Cantata
Dietrich Buxtehude
vln · bsn · bc
vln · bsn · bc
Buxtehude
BuxWV 5: Also hat Gott die Welt geliebt
Cantata
Dietrich Buxtehude
S · 2 vln · gamba · bc
S · 
vln · gamba · bc
Buxtehude
BuxWV 97: Sicut Moses
Cantata
Dietrich Buxtehude
S · 2 vln · gamba · bc
S · 
vln · gamba · bc
Buxtehude
BuxWV 67: Lauda anima mea
Cantata
Dietrich Buxtehude
S · 2 vln · violone · bc
S · 
vln · violone · bc
Buxtehude
BuxWV 84: O fröhliche Stunden
Cantata
Dietrich Buxtehude
S · 2 vln · violone · bc
S · 
vln · violone · bc
Buxtehude
BuxWV 95: Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz
Cantata
Dietrich Buxtehude
S · 2 vln · violone · bc
S · 
vln · violone · bc
Buxtehude
BuxWV 45: Ich bin eine Blume zu Saron
Cantata
Dietrich Buxtehude
B · 2 vln · violone · bc
B · 
vln · violone · bc
Buxtehude
BuxWV 70: Liebster, meine Seele saget
Cantata
Dietrich Buxtehude
SS · 2 vln · bc
SS · 
vln · bc
Buxtehude
BuxWV 80: Nun freut euch, ihr Frommen
Cantata
Dietrich Buxtehude
SS · 2 vln · bc
SS · 
vln · bc
Buxtehude
BuxWV 94: Salve Jesu
Cantata
Dietrich Buxtehude
SS · 2 vln · bc
SS · 
vln · bc
Send feedback