Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe

Sacred cantata for St. John’s Day
Music by Johann Sebastian Bach, 1723
BWV 167

1. Aria Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe
T · str · bc
T ·  str · bc
2. Recitative Gelobet sei der Herr Gott Israel
A · bc
A ·  bc
3. Duet Gottes Wort, das trüget nicht
SA · ob da c · bc
SA ·  ob da c · bc
4. Recitative Des Weibes Samen kam
B · bc
B ·  bc
5. Chorale Sei Lob und Preis mit Ehren
SATB · cno · ob · str · bc
SATB ·  cno · ob · str · bc

Resources