Ich hatte viel Bekümmernis

Sacred cantata for Trinity III
Johann Sebastian Bach, 1714
BWV 21

Part I

1.
Sinfonia
(no title)
ob · str · bc
ob · str · bc
2.
Chorus
Ich hatte viel Bekümmernis
SATB · ob · str · bsn · bc
SATB · 
ob · str · bsn · bc
3.
Aria
S · 
ob · bc
4.
Recitative
Wie hast du dich, mein Gott
T · str · bc
T · 
str · bc
5.
Aria
Bäche von gesalznen Zähren
T · str · bsn · bc
T · 
str · bsn · bc
6.
Chorus
Was betrübst du dich, meine Seele
SATB · ob · str · bsn · bc
SATB · 
ob · str · bsn · bc

Part II: Nach der Predigt

7.
Recitative
Ach Jesu, meine Ruh
SB · str · bc
SB · 
str · bc
8.
Duet
SB · 
bc
9.
Chorus
Sei nun wieder zufrieden, meine Seele
SATB · ob · str · 3 trb · bc
SATB · 
ob · str · 3 trb · bc
10.
Aria
T · 
bc
11.
Chorus
Das Lamm, das erwürget ist
SATB · 3 tr · timp · ob · str · bsn · bc
SATB · 
tr · timp · ob · str · bsn · bc

Instrumentation

 • Tromba I
 • Tromba II
 • Tromba III
 • Timpani
 • Trombone I
 • Trombone II
 • Trombone III
 • Trombone IV
 • Oboe
 • Violino I
 • Violino II
 • Viola
 • Soprano
 • Alto
 • Tenore
 • Basso
 • Continuo: Fagotto + Violoncello + Violone + Organo

About the text

Resources

Send feedback