Geist und Seele wird verwirret

Sacred cantata for Trinity XII
Music by Johann Sebastian Bach, 1726
BWV 35

Part I

1. Sinfonia (no title)
2 ob · taille · str · org · bc
2 ob · taille · str · org · bc
2. Aria Geist und Seele wird verwirret
A · 2 ob · taille · str · org · bc
A ·  2 ob · taille · str · org · bc
3. Recitative Ich wundre mich
A · bc
A ·  bc
4. Aria Gott hat alles wohlgemacht!
A · org · bc
A ·  org · bc

Part II

5. Sinfonia (no title)
2 ob · taille · str · org · bc
2 ob · taille · str · org · bc
6. Recitative Ach, starker Gott, laß mich
A · bc
A ·  bc
7. Aria Ich wünsche nur bei Gott zu leben
A · 2 ob · taille · str · org · bc
A ·  2 ob · taille · str · org · bc

Resources