CPE Bach bassoon cantatas (8)

CPE Bach
H 821o: Einführungsmusik Willerding
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · 2 ob · 2 bsn · str · bc
SATB · 
tr · 2 ob · 2 bsn · str · bc
CPE Bach
H 821l: Einführungsmusik Gasie
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · timp · 2 ob · bsn · str · bc
SATB · 
tr · timp · 2 ob · bsn · str · bc
CPE Bach
H 821d: Einführungsmusik Häseler
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · timp · 2 ob · 2 bsn · str · bc
SATB · 
tr · timp · 2 ob · 2 bsn · str · bc
CPE Bach
H 821h: Einführungsmusik Gerling
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · timp · 2 ob · 2 bsn · str · bc
SATB · 
tr · timp · 2 ob · 2 bsn · str · bc
CPE Bach
H 821m: Einführungsmusik Schäffer
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · timp · 2 fl · 2 ob · bsn · str · bc
SATB · 
tr · timp · 2 fl · 2 ob · bsn · str · bc
CPE Bach
Wq 243: Anbetung dem Erbarmer!
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · timp · 2 ob · bsn · 2 vln · str · bc
SATB · 
tr · timp · 2 ob · bsn · 2 vln · str · bc
CPE Bach
H 824e: Dank-Hymne der Freundschaft
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 2 tr · timp · 2 cor · 2 fl · 2 ob · str · bc
SATB · 
tr · timp · 2 cor · 2 fl · 2 ob · str · bc
CPE Bach
Wq 217: Heilig mit zwei Chören und einer Ariette zur Einleitung
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
A · SATB · str · bc · 3 tr · timp · 2 ob
A · SATB · 
str · bc · 3 tr · timp · 2 ob
Send feedback on this page