CPE Bach cantatas (33)

CPE Bach
BWV 224: Reißt euch los, bekränkte Sinnen
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
CPE Bach
H 811: Ehre sei Gott in der Höhe
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · timp · 2 fl · 2 ob · str · bc
SATB · 
tr · timp · 2 fl · 2 ob · str · bc
CPE Bach
H 821a: Einführungsmusik Palm
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · timp · 2 ob · str · bc
SATB · 
tr · timp · 2 ob · str · bc
CPE Bach
H 821b: Einführungsmusik Klefeker
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · timp · 2 fl · 2 ob · str · bc
SATB · 
tr · timp · 2 fl · 2 ob · str · bc
CPE Bach
H 821c: Einführungsmusik Schuchmacher
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · timp · 2 ob · str · bc
SATB · 
tr · timp · 2 ob · str · bc
CPE Bach
H 821d: Einführungsmusik Häseler
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · timp · 2 ob · 2 bsn · str · bc
SATB · 
tr · timp · 2 ob · 2 bsn · str · bc
CPE Bach
H 821e: Einführungsmusik Hornbostel
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · timp · 2 fl · 2 ob · str · bc
SATB · 
tr · timp · 2 fl · 2 ob · str · bc
CPE Bach
H 821f: Einführungsmusik Winkler
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · timp · 2 ob · str · bc
SATB · 
tr · timp · 2 ob · str · bc
CPE Bach
H 821g: Einführungsmusik Friderici
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · timp · 2 cor · 2 fl · 2 ob · str · bc
SATB · 
tr · timp · 2 cor · 2 fl · 2 ob · str · bc
CPE Bach
H 821h: Einführungsmusik Gerling
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · timp · 2 ob · 2 bsn · str · bc
SATB · 
tr · timp · 2 ob · 2 bsn · str · bc
CPE Bach
H 821i: Einführungsmusik Sturm
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · timp · 2 cor · 2 fl · 2 ob · str · bc
SATB · 
tr · timp · 2 cor · 2 fl · 2 ob · str · bc
CPE Bach
H 821k: Einführungsmusik Jänisch
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · timp · 2 fl · 2 ob · str · bc
SATB · 
tr · timp · 2 fl · 2 ob · str · bc
CPE Bach
H 821l: Einführungsmusik Gasie
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · timp · 2 ob · bsn · str · bc
SATB · 
tr · timp · 2 ob · bsn · str · bc
CPE Bach
H 821m: Einführungsmusik Schäffer
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · timp · 2 fl · 2 ob · bsn · str · bc
SATB · 
tr · timp · 2 fl · 2 ob · bsn · str · bc
CPE Bach
H 821n: Einführungsmusik Berkhan
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · timp · 2 ob · str · bc
SATB · 
tr · timp · 2 ob · str · bc
CPE Bach
H 821o: Einführungsmusik Willerding
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · 2 ob · 2 bsn · str · bc
SATB · 
tr · 2 ob · 2 bsn · str · bc
CPE Bach
CPE Bach
H 824a: Trauungs-Cantate
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
S · str · bc
S · 
str · bc
CPE Bach
H 824e: Dank-Hymne der Freundschaft
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 2 tr · timp · 2 cor · 2 fl · 2 ob · str · bc
SATB · 
tr · timp · 2 cor · 2 fl · 2 ob · str · bc
CPE Bach
Wq 217: Heilig mit zwei Chören und einer Ariette zur Einleitung
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
A · SATB · str · bc · 3 tr · timp · 2 ob
A · SATB · 
str · bc · 3 tr · timp · 2 ob
CPE Bach
Wq 232: Phillis und Thirsis
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
S · 2 fl · bc
S · 
fl · bc
CPE Bach
Wq 237: Der Frühling
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
T · str · bc
T · 
str · bc
CPE Bach
Wq 239: Klopstocks Morgengesang am Schöpfungsfeste
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SS · 2 fl · str · bc
SS · 
fl · str · bc
CPE Bach
Wq 241: Nun danket alle Gott
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · timp · 2 ob · str · bc
SATB · 
tr · timp · 2 ob · str · bc
CPE Bach
Wq 242: Jauchzet, frohlocket
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB · 3 tr · timp · 2 ob · 2 vln · str · bc
SATB · 
tr · timp · 2 ob · 2 vln · str · bc
Send feedback