Search

CPE Bach violoncello duets (2)

CPE Bach Duet: „Wacht und betet!” rufest du
H 784: Lukas-Passion
Carl Philipp Emanuel Bach
SA · str · vc · bc
SA ·  str · vc · bc
CPE Bach Duet: Gerächt ist unsers Namens Ehre
H 822d: Serenata zur Feier des Ehrenmahls der Herrn Bürger-Capitains (1783)
Carl Philipp Emanuel Bach
TB · str · 2 fl · bc
TB ·  str · 2 fl · bc