Vocal music by CPE Bach (100)

CPE Bach
Wq 206: Der 4. Psalm
Motet
Carl Philipp Emanuel Bach
SA · bc
SA · 
bc
CPE Bach
Wq 194: Geistliche Oden und Lieder mit Melodien
Lied
Carl Philipp Emanuel Bach
V · keybd
V · 
keybd
CPE Bach
V · 
keybd
CPE Bach
Wq 196: Cramers übersetzte Psalmen mit Melodien
Lied
Carl Philipp Emanuel Bach
V · keybd
V · 
keybd
CPE Bach
Wq 197: Sturms geistliche Gesänge mit Melodien, Erste Sammlung
Lied
Carl Philipp Emanuel Bach
V · keybd
V · 
keybd
CPE Bach
Wq 198: Sturms geistliche Gesänge mit Melodien, Zweite Sammlung
Lied
Carl Philipp Emanuel Bach
V · keybd
V · 
keybd
CPE Bach
Wq 199: Oden mit Melodien
Ode
Carl Philipp Emanuel Bach
V · keybd
V · 
keybd
CPE Bach
Wq 200: Neue Lieder-Melodien
Lied
Carl Philipp Emanuel Bach
V · keybd
V · 
keybd
CPE Bach
Wq 201: Songs from Anthologies
Lied
Carl Philipp Emanuel Bach
V · keybd
V · 
keybd
CPE Bach
Wq 202: Songs from Anthologies
Lied
Carl Philipp Emanuel Bach
V · keybd
V · 
keybd
CPE Bach
Wq 117: Songs from Manuscripts
Lied
Carl Philipp Emanuel Bach
V · keybd
V · 
keybd
CPE Bach
Wq 202: Songs from Manuscripts
Lied
Carl Philipp Emanuel Bach
V · keybd
V · 
keybd
CPE Bach
H 763: Songs from Manuscripts
Lied
Carl Philipp Emanuel Bach
V · keybd
V · 
keybd
CPE Bach
Wq 199: Songs in Alternate Versions
Lied
Carl Philipp Emanuel Bach
V · keybd
V · 
keybd
CPE Bach
Wq 200: Songs in Alternate Versions
Lied
Carl Philipp Emanuel Bach
V · keybd
V · 
keybd
CPE Bach
Wq 201: Songs in Alternate Versions
Lied
Carl Philipp Emanuel Bach
V · keybd
V · 
keybd
CPE Bach
Wq 202: Songs in Alternate Versions
Lied
Carl Philipp Emanuel Bach
V · keybd
V · 
keybd
CPE Bach
Wq 231: Songs from Manuscripts
Lied
Carl Philipp Emanuel Bach
SSB
SSB
CPE Bach
Wq 213: D’amor per te languisco
Aria
Carl Philipp Emanuel Bach
S · 2 fl · bc
S · 
fl · bc
CPE Bach
Wq 232: Phillis und Thirsis
Cantata
Carl Philipp Emanuel Bach
S · 2 fl · bc
S · 
fl · bc
CPE Bach
Wq 207: Veni, Sancte Spiritus
Motet
Carl Philipp Emanuel Bach
SSB · bc
SSB · 
bc
CPE Bach
Wq 208/1: Trost der Erlösung
Motet
Carl Philipp Emanuel Bach
SAB · bc
SAB · 
bc
CPE Bach
Wq 208/4: Menschenliebe Jesu
Motet
Carl Philipp Emanuel Bach
SAB · bc
SAB · 
bc
CPE Bach
Wq 210: Amen
Mass
Carl Philipp Emanuel Bach
SATB
SATB
CPE Bach
Wq 214: Fürsten sind am Lebensziele
Aria
Carl Philipp Emanuel Bach
S · str · bc
S · 
str · bc
Send feedback