Pyrame et Thisbé

Secular cantata
Michel Pignolet de Montéclair, 1713

1.
Récitatif
B · 
bc
2.
Air
B · 
bc
3.
Récitatif
B · 
bc
4.
Ariette
B · 
bc
5.
Duo
ST · 
bc
6.
Récitatif
B · 
bc
7.
Ariette
B · 
bc
8.
Récitatif
B · 
bc
9.
Air
Ah ! Que l’amour est un mal dangereux !
B · vln / fl / gamba · bc
B · 
vln / fl / gamba · bc
10.
Récitatif
B · 
bc
11.
Air
Amour, cruel auteur de ma fatale flamme
T · vln / fl / gamba · bc
T · 
vln / fl / gamba · bc
12.
Récitatif
B · 
bc
13.
Duo
ST · 
bc
14.
Récitatif
B · 
bc
15.
Air
Tu meurs pour moi mon cher Pyrame
S · fl / vln / gamba · bc
S · 
fl / vln / gamba · bc
16.
Récitatif
B · 
dessus · bc
17.
Air
B · 
vln · bc
18.
Duo
Dieu d’amour quelle victoire
ST · vln / fl / gamba · bc
ST · 
vln / fl / gamba · bc

Resources

Send feedback on this page