Soprano, alto, viola & oboe d’amore arias (2)

JS Bach
Aria + Chorus: Ach, nun ist mein Jesus hin!
BWV 244: Matthäus-Passion
Johann Sebastian Bach
A · SATB · fl · ob d’am · str · bc
A · SATB · 
fl · ob d’am · str · bc
JS Bach
Chorus + Aria: Friede sei mit euch
BWV 67: Halt im Gedächtnis Jesum Christ
Johann Sebastian Bach
SAT · B · fl · 2 ob d’am · str · bc
SAT · B · 
fl · 2 ob d’am · str · bc
Send feedback on this page