Tenor, bass & bassoon duets (9)

JS Bach
Duet: Sie werden euch in den Bann tun
BWV 44: Sie werden euch in den Bann tun
Johann Sebastian Bach
TB · 2 ob · bc
TB · 
ob · bc
CPE Bach
Duet: Gerächt ist unsers Namens Ehre
H 822d: Serenata zur Feier des Ehrenmahls der Herrn Bürger-Capitains (1783)
Carl Philipp Emanuel Bach
TB · str · 2 fl · bc
TB · 
str · 2 fl · bc
Handel
Duet + Chorus: The day that gave great Anna birth
HWV 74: Ode for the Birthday of Queen Anne
George Frideric Handel
SSAATB · 2 ob · str · bc
SSAATB · 
ob · str · bc
Handel
Duet + Chorus: How beautiful are the feet
HWV 56: Messiah
George Frideric Handel
SAAATB · 2 ob · str · bc
SAAATB · 
ob · str · bc
Handel
Duet + Chorus: Let rollings streams their gladness show
HWV 74: Ode for the Birthday of Queen Anne
George Frideric Handel
SAATBB · 2 ob · str · bc
SAATBB · 
ob · str · bc
JS Bach
Duet: Entfliehet, verschwindet, entweichet, ihr Sorgen
BWV 249a: Entfliehet, verschwindet, entweichet, ihr Sorgen
Johann Sebastian Bach
TB · 3 tr · timp · 2 ob · str · bc
TB · 
tr · timp · 2 ob · str · bc
JS Bach
Aria + Duetto: Kommt, fliehet und eilet
BWV 249: Oster-Oratorium
Johann Sebastian Bach
TB · 3 tr · timp · 2 ob · str · bc
TB · 
tr · timp · 2 ob · str · bc
Handel
Duetto + Coro: Se rinasce nel mio cor
HWV 33: Ariodante
George Frideric Handel
SS · SATB · 2 ob · bsn · 2 cor · str · bc
SS · SATB · 
ob · bsn · 2 cor · str · bc
Handel
Duet + Chorus: When storms the proud
HWV 52: Athalia
George Frideric Handel
SSAATTBBB · 2 ob · bsn · str · org · bc
SSAATTBBB · 
ob · bsn · str · org · bc
Send feedback on this page