Tenor & lute choruses (3)

JS Bach Chorus: Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl
BWV 198: Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl
Johann Sebastian Bach
SATB · 2 fl · 2 ob d’am · str · 2 gamba · 2 lute · bc
SATB ·  2 fl · 2 ob d’am · str · 2 gamba · 2 lute · bc
JS Bach Chorus: An dir, du Fürbild großer Frauen
BWV 198: Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl
Johann Sebastian Bach
SATB · 2 fl · 2 ob d’am · str · 2 gamba · 2 lute · bc
SATB ·  2 fl · 2 ob d’am · str · 2 gamba · 2 lute · bc
JS Bach Chorus: Doch, Königin! du stirbest nicht
BWV 198: Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl
Johann Sebastian Bach
SATB · 2 fl · 2 ob d’am · str · 2 gamba · 2 lute · bc
SATB ·  2 fl · 2 ob d’am · str · 2 gamba · 2 lute · bc