Search

Tenor, oboe d’amore & horn choruses (7)

JS Bach Chorus: Mit Fried und Freud ich fahr dahin
BWV 125: Mit Fried und Freud ich fahr dahin
Johann Sebastian Bach
SATB · cor · fl · ob / ob d’am · str · bc
SATB ·  cor · fl · ob / ob d’am · str · bc
JS Bach Chorus: Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz
BWV 136: Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz
Johann Sebastian Bach
SATB · cor · ob · ob d’am · str · bc
SATB ·  cor · ob · ob d’am · str · bc
JS Bach Chorus + Chorale: Du Friedefürst, Herr Jesu Christ
BWV 116: Du Friedefürst, Herr Jesu Christ
Johann Sebastian Bach
SATB · cor · 2 ob d’am · str · bc
SATB ·  cor · 2 ob d’am · str · bc
JS Bach Chorus: Halt im Gedächtnis Jesum Christ
BWV 67: Halt im Gedächtnis Jesum Christ
Johann Sebastian Bach
SATB · cor da t · fl · 2 ob d’am · str · bc
SATB ·  cor da t · fl · 2 ob d’am · str · bc
JS Bach Chorus: Liebster Gott, wenn werd ich sterben?
BWV 8: Liebster Gott, wenn werd ich sterben
Johann Sebastian Bach
SATB · cor · picc fl / fl · 2 ob d’am · str · bc
SATB ·  cor · picc fl / fl · 2 ob d’am · str · bc
JS Bach Chorus: Der Herr ist mein getreuer Hirt
BWV 112: Der Herr ist mein getreuer Hirt
Johann Sebastian Bach
SATB · 2 cor · 2 ob d’am · str · bc
SATB ·  cor · 2 ob d’am · str · bc
JS Bach Chorus: Auf Christi Himmelfahrt allein
BWV 128: Auf Christi Himmelfahrt allein
Johann Sebastian Bach
SATB · 2 cor · ob · str · ob d’am · ob da c · bc
SATB ·  cor · ob · str · ob d’am · ob da c · bc