Search

Viola d’amore & organ arias (6)

JS Bach Arioso: Betrachte, meine Seel
BWV 245: Johannes-Passion
Johann Sebastian Bach
B · 2 vla d’am / vln · lute / org / hpsd · bc
B ·  vla d’am / vln · lute / org / hpsd · bc
JS Bach Arioso: Betrachte, meine Seel
BWV 245: Johannes-Passion
Johann Sebastian Bach
B · 2 vla d’am / vln · lute / org / hpsd · bc
B ·  vla d’am / vln · lute / org / hpsd · bc
JS Bach Aria: Stein, der über alle Schätze
BWV 152: Tritt auf die Glaubensbahn
Johann Sebastian Bach
S · rec · vla d’am · bc
S ·  rec · vla d’am · bc
JS Bach Aria: Stein, der über alle Schätze
BWV 152: Tritt auf die Glaubensbahn
Johann Sebastian Bach
S · rec · vla d’am · bc
S ·  rec · vla d’am · bc
JS Bach Duet: Wie soll ich dich, Liebster der Seelen, umfassen?
BWV 152: Tritt auf die Glaubensbahn
Johann Sebastian Bach
SB · rec · ob · vla d’am · bc
SB ·  rec · ob · vla d’am · bc
JS Bach Duet: Wie soll ich dich, Liebster der Seelen, umfassen?
BWV 152: Tritt auf die Glaubensbahn
Johann Sebastian Bach
SB · rec · ob · vla d’am · bc
SB ·  rec · ob · vla d’am · bc