Magnificat

Sacred magnificat
Carl Philipp Emanuel Bach, 1749
Wq 215

Berlin Version

1. Chorus Magnificat anima mea
SATB · 2 cor · 2 fl · 2 ob · str · bc
SATB ·  cor · 2 fl · 2 ob · str · bc
2. Aria Quia respexit humilitatem
S · str · bc
S ·  str · bc
3. Aria Quia fecit mihi magna
T · str · bc
T ·  str · bc
4. Chorus Et misericordia eius
SATB · 2 fl · 2 ob · str · bc
SATB ·  fl · 2 ob · str · bc
5. Aria Fecit potentiam
B · str · bc
B ·  str · bc
6. Duet Deposuit potentes
AT · str · bc
AT ·  str · bc
7. Aria Suscepit Israel
A · 2 fl · str · bc
A ·  fl · str · bc
8. Chorus Gloria Patri
SATB · 2 cor · 2 fl · 2 ob · str · bc
SATB ·  cor · 2 fl · 2 ob · str · bc
9. Chorus Sicut erat in principio
SATB · 2 cor · 2 fl · 2 ob · str · bc
SATB ·  cor · 2 fl · 2 ob · str · bc

Hamburg Version

1. Chorus Magnificat anima mea
SATB · 3 tr · timp · 2 cor · 2 fl · 2 ob · str · bc
SATB ·  tr · timp · 2 cor · 2 fl · 2 ob · str · bc
2. Aria Quia respexit humilitatem
S · str · bc
S ·  str · bc
3. Aria Quia fecit mihi magna
T · 2 cor · str · bc
T ·  cor · str · bc
4. Chorus Et misericordia eius
SATB · 2 cor · 2 fl · 2 ob · str · bc
SATB ·  cor · 2 fl · 2 ob · str · bc
5. Aria Fecit potentiam
B · 3 tr · timp · str · bc
B ·  tr · timp · str · bc
6. Duet Deposuit potentes
AT · 2 cor · str · bc
AT ·  cor · str · bc
7. Aria Suscepit Israel
A · 2 fl · str · bc
A ·  fl · str · bc
8. Chorus Gloria Patri
SATB · 3 tr · timp · 2 cor · 2 fl · 2 ob · str · bc
SATB ·  tr · timp · 2 cor · 2 fl · 2 ob · str · bc
9. Chorus Sicut erat in principio
SATB · 3 tr · timp · 2 cor · 2 fl · 2 ob · str · bc
SATB ·  tr · timp · 2 cor · 2 fl · 2 ob · str · bc

Resources